Omsorgsfuld og effektiv alkoholbehandling med Minnesota kuren

20 januar 2019
Astrid Pedersen
Omsorgsfuld og effektiv alkoholbehandling med Minnesota kuren

Hvis du oplever, at dit alkohol misbrug har taget overhånd i en grad, så du har mistet kontrollen, bør du omgående søge hjælp. En alkoholbehandling baseret på Minnesotakuren kan på det kraftigste anbefales – og helst på et misbrugscenter, hvor du kan blive indkvarteret, og modtage omsorgsfuld pleje og støtte døgnet rundt.

Hvorfor skal jeg vælge alkoholbehandling med Minnesota kuren?

Minnesota kuren er opstået i USA på basis af de metoder, som AA (Alcoholics Anonymous, eller Anonyme Alkoholikere på dansk) benytter sig af i forbindelse med afvænning af alkoholikere. Forskere opdagede metoden og at denne var særdeles effektiv, og har siden forfinet den og bibragt terapeutiske redskaber, således at den nu kan fungere som basis for et effektivt afvænningsforløb på et misbrugscenter. Metoden har en rigtig god prognose og en høj succesrate. Langt de fleste alkoholikere, som bliver behandlet med terapi baseret på Minnesota kuren, oplever efterfølgende at kunne opbygge et liv uden afhængighed og misbrug.

Grunden til, at Minnesota kuren er så udbredt som behandlings metode, er, at den har et holistisk sigte, og ikke benytter sig af medicin eller andre præparater som for eksempel antabus i forbindelse med afvænning. Metoden bygger på en filosofi om, at mennesket er mere end blot sin krop, og afhængigheden handler om andet end blot objektet derfor. Hele den menneskelige livsverden inddrages i behandlingen, som har til formål at bevidstgøre mennesket om sin plads i verden. Derfor drejer store dele af behandlingen sig om at slutte fred med sin fortid, og sikre sin fremtid ved at opnå tilgivelse fra de mennesker, man har såret og svigtet gennem sit misbrug. På den måde kan disse mennesker komme til at fungere som støtte og fundament for en ny tilværelse uden stoffer eller alkohol.

Du kan læse meget mere om, hvorledes Minnesota kuren anvendes inden for alkoholbehandling, på https://behandlingscenter-stien.dk/alkoholbehandling/ 

Flere Nyheder