Slip af med afhængigheden med behandling på professionelt misbrugscenter

13 oktober 2018
Astrid Pedersen
Slip af med afhængigheden med behandling på professionelt misbrugscenter

Et misbrug kan antage mange former, som for eksempel ludomani, alkoholisme, eller et stof- eller pille misbrug. Mange mennesker er disponeret for at udvikle en afhængighed af stoffer, alkohol eller andre substanser, og desuden gambling og spil, som kan give et rush og en følelse af belønning. Og hvis sådan et individ bliver skubbet til kanten – for eksempel i forbindelse med stress, foranlediget af en livsændrende begivenhed så som et dødsfald, en hård skilsmisse eller en fyrig – ja, så skal der ikke meget til, førend man mister balancen. Og er man først faldet i et misbrug, kan det være rigtig svært at komme op igen. I hvert fald, hvis man ikke modtager den rette hjælp.

Misbrug ødelægger mennesker

Uanset hvad objektet for et menneskes misbrug er, er selve misbruget direkte destruktivt for sjælen og for personligheden. Et misbrug kan blive så alt dominerende i et menneskes liv, at vedkommende skubber alt andet fra sig – selv de ting, der virkelig betyder noget, for eksempel venner og familie. Dertil kommer, at mange misbrugsramte mister evnen til at varetage jobmæssige og økonomiske forpligtelser, og derfor ofte ender på gaden uden indtægt eller fast bolig. Dette kan føre til endnu større menneskelig ruin. Og derfor er det vigtigt, at man som pårørende – familie, ven eller sågar nabo eller kollega – sætter ind, så snart man iagttager symptomer på et begyndende misbrug hos en person.

Professionel misbrugsbehandling i trygge omgivelser

Det mest vanskelige er at få den misbrugsramte til at erkende sit misbrug – også over for sig selv. Når vedkommende er nået til erkendelsen af sit problem, og eventuelt har modtaget behandling i form af afgiftning eller afrusning (således at de fysiske abstinenser er ude af kroppen), er det således vigtigt, at der følges op med terapeutisk behandling på et rigtigt misbrugscenter. Du kan kontakte Behandlingscenter Stien for mere information.

Flere Nyheder